fundamental.cz

O reklamě

13.5.2017

Hned v úvodu článku říkám, že se bude jednat o můj čistě subjektivní pohled na věc podmíněný tím, že výrazy jako reklama nebo marketing jsou pro mě téměř sprostými slovy. Přičemž reklamou zde rozumím vnucování nevyžádaného komerčního sdělení v jakékoli formě.

Začnu úvahou o tom, co to znamená, že je něco zdarma? Podle mého názoru to mimo jiné znamená, že nabytí nebo spotřeba takové věci není ničím podmíněna. Pokud je podmíněna poskytnutím protislužby nebo jiné věci (či peněz), pak není zdarma. Z toho plyne, že pokud je např. prohlížení webového obsahu podmíněno sledováním reklamy, pak tento obsah není zdarma. Proto mě uráží perly typu "díky reklamě vám můžeme náš obsah poskytovat zdarma".

S vývojem technologií se objevovaly stále sofistikovanější způsoby, jak lidem vnutit reklamní obsah. Ovšem paralelně se též postupně vyvíjely možnosti, jak reklamní plošné nálety, když ne přímo zneškodnit, tak alespoň výrazně omezit jejich účinek. Jako příklad starší technologie šíření reklamy si uveďme "živé" TV vysílání, kde reklama spočívá v náhlém přerušení divákem sledovaného obsahu a zobrazení reklamního bloku sestávajícího z na sebe navazujících reklamních spotů. Jak se vypořádat s nevyžádaným obsahem v tomto případě (opakuji, že mluvím o živém vysílání, kdy nelze ovlivnit sledovaný obsah na zvoleném TV kanále)? Nejjednodušší a zřejmě nejlepší řešení spočívá v použití kouzelného tlačítka zvaného "mute" na dálkovém TV ovladači a během vynucené přestávky ve sledování pořadu věnovat svou pozornost například rozhovoru s přáteli, či jiné užitečné činnosti. Naopak neefektivní bývá přepnutí na jiný TV kanál, protože pokud tam již reklama neběží, pak v nejbližším okamžiku jistě bude - to proto, že jak se domnívám (aniž bych měl jakékoli informace o tom, jak to v praxi funguje), je výhodné načasovat spuštění reklamy v podobném čase jako konkurence. A to z toho důvodu, že jinak hrozí, že divák, který přepne jinam, se již nevrátí. Pokud mu ale konkurence v tomtéž čase též nabízí reklamu, pak se divák pravděpodobně vrátí a počká na pokračování přerušeného pořadu, přičemž je jistá pravděpodobnost, že zaznamená alespoň část vnucené reklamy. Je to vlastně paradox - komerční TV stanice se snaží diváka přilákat víceméně zajímavým obsahem jen za tím účelem, aby mu v nestřeženém okamžiku mohla do ksichtu vpálit reklamu, za jejíž odvysílání je placena inzerentem.

Česká televize a její kanál ČT1, na kterém se prý reklama nevysílá, je případem obvzlášť absurdním. Sdělení typu "následující pořad Vám přináší ...", kdy následuje slovní i obrazová prezentace několika firem, snad nejsou reklamou? Tuto vychytávku samozřejmě ve velkém používají i komerční televize, kde se to dá ale očekávat. Já jsem jen zvědavý, kdy komerční stanice prozřou, využijí doposud neobjevený potenciál této lahůdky a provedou upgrade na vyšší level tak, že se diváci dočkají nadšených sdělení druhu "následující blok reklam pro Vás sponzorují ...".

Posuňme se v historii dopředu, kdy se už i všechny ty internety hemží reklamou. Protijedem jsou v tomto případě softwarové doplňky webových prohlížečů, jejichž asi jednoznačně nejznámějším přestavitelem je AdBlock. Tyto doplňky detekují reklamní obsah na stránce a zamezí jeho zobrazení. Sem se hodí následující otázka. Je použití AdBlocku morální? Odpověděl bych na tuto otázku otázkou. Je morální nesledování reklamy v televizním vysílání? Nechť si každý odpoví sám.

Vraťme se k internetu, kde od některých poskytovatelů webového obsahu začaly přicházet protiakce v případě, že prohlížeč má aktivní AdBlock (nebo jiný doplněk s touto funkcí). Myslím, že přímá identifikace AdBlocku není možná, ale možná je kontrola, jestli se vnucené nevyžádané sdělení na stránce zobrazuje. Reakce ze strany webové stránky na pozitivní výsledek detekce blokování reklamy jsou rozmanité, v rozsahu od prostého ignorování této skutečnosti, přes decentní upozornění až po částečné nebo totální zablokování obsahu.

Co s tím, pokud trvám na tom, že když se o něčem tvrdí, že je to zdarma, tak je to zdarma v pravém slova smyslu tak, jak jsem uvedl v úvodu tohoto článku? Možností je několik. Například u online videí lze aplikovat analogickou techniku jako v popsaném případě TV vysílání obohacenou o to, že lze všechny reklamy ve videu proklikáním nechat proběhnout předem, aniž by je divák sledoval (v ovládacím panelu videa bývají zobrazena místa, kde se reklama nachází) a následně sledovat video od začátku až do konce bez rušení reklamou. Jinou variantou je nechat AdBlock aktivní a u online videí, kde je blokování obsahu provedeno nastavením CSS stylu některého prvku, prostě tento styl editovat dle svého uvážení (například v prohlížeci Mozilla Firefox prostřednictvím volby "Prozkoumat prvek" v lokálním menu vyvolaném kliknutím pravého tlačítka myši na dotyčném místě stránky) - pro tento postup je ovšem potřeba mít alespoň základní znalost HTML a CSS. Nastavení stylu prvku tak, aby se nezobrazil, je asi nejjednodušší varianta, jak blokovat obsah, zejména u obsahu textového. V některých případech si i běžní uživatelé mohou jednoduše takový obsah prohlídnout a to tak, že si nechají stránku zobrazit bez stylů - ve zmíněném Firefoxu volba v menu Zobrazení/Styl stránky/Bez stylu.

Na závěr pro mě naprosto nepochopitelná věc z pohledu platícího zákazníka. Představme si, že se například rozhodnu pozvat dejme tomu kamarádku do kina. U okýnka vypláznu pár stokorun za lístky, nakoupíme nějaké občerstvení a pozitivně naladěni na předpokládaný příjemný zážitek se pohodlně usadíme do sedačky. A teď to přijde. Reklama? WTF? Děláte si srandu? Dívám se snad na film v kině zdarma a proto nám jsou servírovány reklamní blbiny zároveň s první hrstí popcornu?